Never say never!
Thom Boot

Thom Boot
jouw lifeplanner

Thom Boot handtekening

Op weg naar een vrij leven

LifePlanning is het ontdekken van je levensdoelen en het financiële plan maken om die doelen te bereiken. Ik help je dat proces op gang te brengen. Op korte termijn, want waarom zou je pas later gaan genieten als het ook morgen al kan?


Geld voor jouw leven, en niet andersom

Bij LifePlanning gaat het om jouw leven en om de invloed van je relatie met geld op dat leven. Je schoenendoos met verzekeringen, hypotheken en pensioenen is in beginsel niet interessant voor Thomorrow. Die komt pas tevoorschijn als je weet wat je met je leven wil; alleen als je dat weet, kan ik beoordelen of jouw financiële producten in dienst staan van het leven dat je wil leiden.


Evoke

LifePlanning is een proces van bewustwording. In aantal intensieve individuele gesprekken die gericht zijn op ontdekking en verdieping ontdek je jouw dieperliggende verlangens en leer je hoe je jouw financiële situatie daarop af kunt stemmen. In de tussenliggende periode ga je uiteraard zelf aan de slag met je nieuwe inzichten. Het resultaat: je kent de kracht en de beperkingen van geld. Je hebt een volwassen relatie met geld en kunt vrij met geld omgaan om je wensen te vervullen.


Uitvoering en borging

Vanuit de verdieping ontwikkel ik samen met jou de visie van waaruit vervolgens de te nemen drempels in kaart worden gebracht. Daarna start de uitvoering van jouw Life Planning en ook de borging ervan. Ook in deze fase ga ik regelmatig het gesprek met je aan. Je bereikt vervolgens een fase waarin mijn begeleiding langzaam maar zeker verschuift van planning naar coaching.